“Doni’s temps”

“Prengui distància i reflexioni: no visqui la vida d’uns altres. No persegueixi el que els altres decideixin que vostè vol: no pateixi per triomfar el triomf que uns altres decideixen. Sigui vostè.
Si va penetrant en el seu interior a través d’aquestes capes -edat, nació, ocupació, càrrecs, propietats, classe social…-, veurà que vostè no és la suma de totes elles, sinó a l’inrevés: vostè és el que queda en transcendir-les.”

Artícle complet a lavanguardia.com/lacontra:

“No busquis treball. Emprèn!!

“No utilices el verbo buscar… Utiliza el verbo crear. Utiliza el verbo reinventar. Utiliza el verbo fabricar. Utiliza el verbo reciclar. Son más difíciles, sí, pero lo mismo ocurre con todo lo que se hace real. Que se complica.” Risto Mejide

Article sencer:  No busques trabajo